KIOSEK PRO INTELIGENTNÍ DŮM

Jablotron Alarms a.s.

Projekt kiosku, představujícího možnosti inteligentního domu, pro společnost Jablotron Alarms, získal uplatnění v rámci expozic science centra iQLANDIA. Celé řešení se skládá ze 3 hlavních částí. Middleware aplikace, vytvořená v jazyce C#, zajišťující běh prezentačních scénářů, vytvořených pomocí administračního rozhraní, vytvořeného pomocí PHP frameworku Nette, který tvoří druhou část řešení. Poslední komponentou řešení je tenký webový klient, napsaný pomocí frameworku Angular.js, který umožňuje ovládání expozice kiosku voláním REST API, poskytnutého C# middlewarem. Pro poskytnutí okamžité zpětné vazby z běžících prezentačních scénářů je využita technologie websocketů. Díky tomuto řešení je možné k jednotlivým scénářům synchronizovat slidy naučené prezentace, zobrazované v rámci webového klienta.

Potřebovali byste vyřešit něco podobného? Napište nám!